Cuairt Árdmhaoir Cathrach Chorcaí

D’fhearamar fíorchaoin fáilte roimh an Comhleoir John Buttimer, Árdmhaoir Cathrach Chorcaí ar an 21ú lá Méanfómhair 2012.

Comments are closed.